Home Theme Ask

Miklós Radnóti (via seabois)

(via seabois)

S halott-e már a perdülő szirom,
ha hullni kezd?
vagy akkor hal meg, hogyha földet ér?

Nem tudok én meghalni se, élni se nélküled.

banbernadett:

Radnóti Miklós

(Source: the-hiddensadness)

(via sohanemleszmarsemmiugyanaz)

Kérlek kezdjük újra..mint ha mi sem történt volna!..

Egyszer valaki úgyis a helyemre fog lépni. Úgy érzem nem is kell tovább várnom.Elfelednek, elfelejtik a közös perceket, az órákig tartó beszélgetéseinket.Azt amikor ketten együtt az egész világ ellen voltunk

sohanemleszmarsemmiugyanaz:

♥ :(

Simon Márton - Polaroidok (via dineinhell)

275
Lassú mondatok egy téli parkban.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter